دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تابستان 1396، صفحه 1-176 (تابستان 96) 
3. جایگاه قاعده لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب‌خوان‌ها

صفحه 33-56

10.22081/jrj.2017.65474

نعمت الله دالوند؛ امان الله علیمرادی؛ محمد علی حیدری