دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 12، آذر 1397، صفحه 1-185 
2. تأمّلی در بهره‌گیری از «قرعه» در تزاحم

صفحه 31-52

10.22034/jrj.2018.66144

میرزا محمد واعظی؛ سید محمد تقی قبولی؛ محمد تقی فخلعی


4. تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان

صفحه 77-101

10.22034/jrj.2018.51307.1450

مژده سادات ابراهیمی؛ محمد تقی فخلعی؛ حسین صابری