دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1397، صفحه 1-158 
4. تحلیل فقهی و حقوقی نقش عرف در تبیین تعهد به رد ثمن پولی در صورت انحلال و بطلان بیع

صفحه 79-101

10.22034/jrj.2019.49644.1306

سید حسن وحدتی شبیری؛ اکبر میرزا نژاد جویباری؛ اویس رضوانیان؛ محمد نوراللهی


6. در آمدی بر مبانی فقهی استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی

صفحه 121-146

10.22034/jrj.2019.50270.1357

محمد شیبانی؛ محسن جهانگیری کلوخی؛ سیدعلی اصغر حسینی