شماره‌های پیشین نشریه

آمار و ارقام نشریه
تعداد مقالات انتشار یافته 221
تعداد مقالات دریافتی 1,800
تعداد مشاهده مقاله 170,814
تعداد دانلود فایل مقاله 176,562
درصد پذیرش 12
متوسط زمان داوری تا ارجاع اولیه به بازنگری(روز) 51
تعداد پایگاه های نمایه شده 13

فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی دارای مجوز رتبه پژوهشی از حوزه علمیه قم بوده و در ارزیابی مؤسسه  استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) در زیر گروه هنر و علوم انسانی حائزQ3 و علوم اجتماعی Q4 می باشد.

شماره جاری: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 33، مقالات علمی پژوهشی، اسفند 1402، صفحه 1-223 

حجّیت ذاتی امارات عقلایی

صفحه 1-1

10.22034/jrj.2022.61981.2350

علی اصغر افشاری؛ حمید انصاری


ارزیابی تحلیلی دیدگاه «مصونیت کیفری (حدود) مجرمان پناهنده به مشاهد مشرفه»

صفحه 1-1

10.22034/jrj.2023.65592.2593

مصطفی امیری؛ محمد امامی؛ محمد حسن قاسمی؛ محمد علی وطن دوست


جایگزینی قاعده اقرار با قاعده الزام از نگاه فقهای معاصر

صفحه 1-1

10.22034/jrj.2022.64069.2490

سید هادی نوروزیان؛ سید یوسف علوی وثوقی؛ علیرضا ابراهیمی


تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد بیع

صفحه 1-1

10.22034/jrj.2022.62972.2398

سید علی صداقت؛ محمود گنج بخش؛ غلامعلی معصومی نیا


ابر واژگان

نشریات مرتبط