نویسنده = �������� ���������� �������� ������
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی دیدگاه شیخ انصاری در استصحاب در حکم عقلی

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 125-148

10.22081/jrj.2017.65421

طیبه بلوردی؛ محمدرضا علمی سولا


2. بازخوانی دیدگاه امام خمینی ره در باب حکم فقهی غیبت مخالفان

دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 69-87

10.22081/jrj.2016.20955

علی محمدیان؛ محمدتقی فخلعی؛ محمدرضا علمی سولا