نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. کارآمدسازی مبحثِ «حقیقت شرعیه»

دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 35-56

10.22081/jrj.2016.20953

جواد ایروانی