نویسنده = ������������ �������������� ������ ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. نظریه داعی بر داعی در بوته تحلیل و نقد

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 57-79

10.22081/jrj.2017.65473

سید علی جبار گلباغی ماسوله


2. بررسی استصحاب تقدیری از دیدگاه دانشیان اصول

دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 57-68

10.22081/jrj.2016.20954

سید علی جبار گلباغی ماسوله