نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 3
2. پیامدهای رویکرد حکومتی در اجتهاد

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 15-31

10.22081/jrj.2017.65471

سعید ضیایی فر


3. ضوابط تعدّی از مورد نص

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 57-74

10.22034/jrj.2016.20960

سعید ضیایی فر