نویسنده = ���������� ������������ ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فقهی و حقوقی نقش عرف در تبیین تعهد به رد ثمن پولی در صورت انحلال و بطلان بیع

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 79-101

10.22034/jrj.2019.49644.1306

سید حسن وحدتی شبیری؛ اکبر میرزا نژاد جویباری؛ اویس رضوانیان؛ محمد نوراللهی