نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر استیلای مغول بر تغییر نظرات فقهی امامیه در تشکیل حکومت

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 9-31

10.22081/jrj.2017.64483

محمد صادقیان هــــرات؛ مهدی قاسمی