نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی ـ حقوقی موجدات و مسقطات حق‌حبس در عقود معاوضی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 91-112

10.22081/jrj.2018.65590

اعظم امینی؛ حسن حائری؛ حسین ناصری مقدم