نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نظریه دوگانگی طلاق به عوض و طلاق خلع و آثار مترتب بر آن

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 169-197

10.22081/jrj.2018.65598

احمد مرتاضی؛ حسین حاجی حسینی؛ مهدی صفرخانی