نویسنده = �������� ���������� ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ایقاع فضولی با مطالعه موردی طلاق فضولی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 41-63

10.22081/jrj.2018.65904

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد