نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فقهی ـ حقوقی حکم تأسیس دفتر وکالت در ملک غیرتجاری

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 139-167

10.22081/jrj.2017.65879

محمدرضا خزعلی؛ محمد تقی رفیعی