نویسنده = ���������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت و قلمرو قاعدۀ «الزّرعُ لِلزّارعِ وَ لَو کانَ غاصِباً»

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 113-139

10.22081/jrj.2018.66015

حمیدرضا موسوی پور؛ غلامرضا یزدانی