نویسنده = اردوان ارژنگ
مجازات رجم در پرتو عناوین ثانوی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 135-161

10.22081/jrj.2017.65549

محمد نظری ندوشن؛ اردوان ارژنگ