نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق وطی زوجه در فقه مذاهب خمسه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 103-136

10.22034/jrj.2020.55008.1768

الهام مغزی نجف آبادی؛ حسین داورزنی؛ عابدین مؤمنی