نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی انتقادی دیدگاه محقق خراسانی(ره) در تجری با تکیه بر نظرات حضرت امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 127-150

10.22034/jrj.2018.66145

طاهر علی محمدی؛ محمد مهدی زارعی؛ حمزه نظرپور