نویسنده = ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بازپژو هی حیله شرعی در فقه امامیه و اهل سنت

دوره 6، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 61-94

10.22034/jrj.2019.51205.1439

طاهر علی محمدی؛ حسین ناصری مقدم


2. بازخوانی انتقادی دیدگاه محقق خراسانی(ره) در تجری با تکیه بر نظرات حضرت امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 127-150

10.22034/jrj.2018.66145

طاهر علی محمدی؛ محمد مهدی زارعی؛ حمزه نظرپور