نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقد مستند روایی نظریه جهاد دعوت، بررسی موردی حدیث مقاتله

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 9-36

10.22081/jrj.2018.65684

مجتبی الهی خراسانی؛ محمد مروارید