نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی دیدگاه امام خمینی ره در باب حکم فقهی غیبت مخالفان

دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 69-87

10.22081/jrj.2016.20955

علی محمدیان؛ محمدتقی فخلعی؛ محمدرضا علمی سولا