نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تداعی آزاد در روان تحلیلگری و حکم تکلیفی بازگویی گناه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 31-57

10.22034/jrj.2018.51663.1486

احمد مروارید؛ محمدصادق علمی سولا؛ مرتضی مدرس غروی