نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اختلال انحراف جنسی زوج و تأثیر آن بر لزوم تمکین زوجه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 137-164

10.22034/jrj.2020.55349.1812

مهدی محمدی نسب؛ جواد حبیبی تبار