نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم‌شناسیِ «اصل مثبِت»

دوره 7، شماره 1، بهار 1400، صفحه 35-57

10.22034/jrj.2020.55940.1883

زهرا وطنی؛ احمد محمدی؛ جواد سلطانی فرد؛ حسین سلطانی فرد