نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 137-167

10.22034/jrj.2020.56229.1927

ابوالقاسم علیدوست ابرقویی؛ محمد جواد لطفی