نویسنده = ������������ ������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. قطعی الدلالۀ بودن عمومات قرآن از منظر مذاهب اسلامی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 35-66

10.22034/jrj.2020.55017.1769

مهدی نریمانپور؛ سید محمدصادق موسوی