کلیدواژه‌ها = احکام فقهی بیمار
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت بیماری مشرف به موت از دیدگاه فقه امامیه

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 123-143

علیرضا هوشیار