کلیدواژه‌ها = ضرر
حکم خوردن جلبک: میان حلیّت و حرمت

دوره 8، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 195-225

10.22034/jrj.2020.58860.2155

محمد جعفر صادق پور؛ سعید صفی شلمزاری؛ علی طاهری دهنوی


اختلال انحراف جنسی زوج و تأثیر آن بر لزوم تمکین زوجه

دوره 7، شماره 3، آذر 1400، صفحه 137-164

10.22034/jrj.2020.55349.1812

مهدی محمدی نسب؛ جواد حبیبی تبار