دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالاتی که به تایید اعضای محترم تحریریه رسیده است و منتظر اولویت بندی سردبیر در شمارگان نشریه است.
مبانی فقهی جرم‌انگاری تخلّف از شروط تعدد زوجات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

10.22081/jrj.2020.67847

بتول سلحشور؛ عباسعلی سلطانی


اعتبار سنجی مدلولات التزامیه غیر بیّن با تاکید بر عکس مستوی وعکس نقیض

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.22034/jrj.2021.61737.2335

مرتضی نوروزی؛ عباسعلی سلطانی؛ حسین ناصری