دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالاتی که به تایید اعضای محترم تحریریه رسیده است و منتظر اولویت بندی سردبیر در شمارگان نشریه است.
رویکردهای انتصاب و انتخاب در انطباق با تقنین کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1401

10.22034/jrj.2022.61611.2320

مهدی نارستانی؛ محسن برهانی


مشروعیت مداخلات حکومت در تربیت دینی شهروندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1401

10.22034/jrj.2022.64337.2510

حسن مهدوی