تأثیرات متقابل وضعیت خاص دوقلوهای سیامی در مجازات قصاص

نوع مقاله : پژوهشی (داوری عادی)

نویسندگان

1 رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشیار دانشگاه یزد

چکیده

دوقلوهای به هم چسبیده نمونه ای از مکلفان غیر عادی به شمار می روند که در بسیاری موارد احکام آنان متمایز از سایر افراد عادی جامعه می باشد. یکی از این موارد احکام جزایی این دسته از مکلفان است. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی احکام مربوط به قتل عمد در ارتباط با آنان می پردازد. یافته­ های پژوهش حاکی از آن است که مؤثرترین مؤلفه در تعیین احکام مربوط به دوقلوهای به هم چسبیده، تعدد یا وحدت این افراد از حیث شخصیت است. در ارتباط با قتل عمد، دوقلوی واحد در حکم افراد عادی است، در حالی که احکام مربوط به دوقلوی متعدد در بسیار مواقع متمایز از افراد عادی می باشد؛ نسبت به این قسم از دوقلو چنانچه یکی از قل­ها مرتکب قتل گردد، با توجه به مرگ قل دیگر به واسطۀ قصاص او، قصاص متعذر می­گردد، مگر در حالتی­که جداسازی ممکن باشد و در صورتی که شخصی عمداً دو قلوها را به قتل رساند، تعدّد جرم، تعدّد مجازات را می­طلبد. اما در صورتی­ که یکی از دو قل، عمداً کشته شود و دیگری به تبع او فوت نماید، در ارتباط با قل اول، قاتل قصاص می­ گردد و در مورد قل دوم منوط به تعیین عمدی یا غیر عمدی بودن قتل، حکم صادر می­ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

e

نویسندگان [English]

  • Mahdiyeh Ghanizadeh 1
  • Mohammadreza Kaykha 2
  • Ali Tavallaei 3
1 Sistan & Balochestan
2 Sistan & Balochestan Un
3 Yazd University
چکیده [English]

کلیدواژه‌ها [English]

  • e