تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان

نوع مقاله : پژوهشی (داوری عادی)

نویسندگان

1 مشهد مقدس

2 عضو هیئت علمی- مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

3 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی

چکیده

اصل پوشش زنان، ضروری است اما در حدود آن اتفاق­ نظر وجود ندارد. نظر اکثر فقها، بر وجوب پوشش تمام بدن زن به استثنای وجه وکفین است؛ از این­ رو، هر دیدگاهی در مقابل آن، رأی نادر به­ شمار می­ آید. از آنجاکه نه شهرت دلیل صحت و اتقان و نه ندرت سبب ضعف و وهن حکم است، بررسی دلایل و مستندات آرای نادر فقهی ضروری به نظر می‌رسد. نوشتة حاضر، با تتبع در سیر تاریخی مسئلة حجاب و شناسایی آرای نادر در ادوار مختلف، به تحلیل آن‌ها پرداخته است. برآیند حاصل از تحقیق، بیانگر آن است که دیدگاه مشهورِ فقها، نظری میانه است که آرای نادر، در دو سوی افراط و تفریط آن، قرار دارد. روش این پژوهش توصیفی ـ تبیینی و گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the rare jurisprudential opinion about Muslim Women's Hijab

نویسندگان [English]

  • mozhdeh sadat ebrahimi 1
  • mohammad taghi fakhlae 2
  • Hosseian saberi 3
1 mashad
2 Professor Department of Jurisprudence Faculty of Theology
3 enghlish
چکیده [English]

Analysis of the rare jurisprudential opinion about Muslim Women's Hijab
His article is a veil
The origin of the parenchyma is necessary, but there is no limit to the agreement of the existence of a menstrual cycle. Most of the scholars considered that it is obligatory to perform a full-fledged prosthesis with the exception of the face and limbs of the eye, as opposed to a rare eye. Aza Angha Shahrt is a proof of truth and perfection and the reason for the weakness and weakness of the rule of Astr, Berlusi Dalil and documents rare critical jurisprudence necessary to look Miersad. Noshta present in the footsteps of Dr. Sir Tarikhi responsible for Hijab and Shinasayi Arai Nadir Dur different roles, analyzed by Annah Pradakht. Barengende Achieved Achievement, Biangar Ansteke Diddagah, a famous theoretician in the field of theoretical and practical analysis, Dard et al

1. Hijab
2. Women's veils & Coverings
3. Judicial Opinions
4. Face and two palms
5. Women's prayer coverings & non-prayer coverings

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hijab
  • rare opinion about Hijab
  • reinforce the famous opinion
  • Face and two palms
  • Women's prayer coverings