تاملی بر حکم ابطال روزه با فرو بردن سر در آب

نوع مقاله : پژوهشی (داوری عادی)

نویسندگان

1 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

10.22081/jrj.2020.54625.1716

چکیده

روزه، یکی از واجبات شرعی و از فروع دین است که لوازم و موانع آن را شارع مقدس، بیان می‌کند. فرو بردن سر در آب توسط فرد روزه دار از جمله مباحثی است که اختلاف دیدگاه در مورد مفطر بودن یا نبودن آن، بسیار است. مشهور فقها این عمل را حرام و یکی از مفطرات روزه می دانند که قضا و کفاره را در پی خواهد داشت، امابرخی دیگر فقط قائل به حرمت این عمل بوده ولی آن را مبطل ندانسته اند، و گروهی دیگر از فقها حتی حرمتی نیز برای آن قائل نشده و صرفا حکم به کراهت داده اند. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده نشان می دهد ادله قول مشهور قابل مناقشه بوده و اثبات حرمت ، قضا و کفاره برای این عمل جای تامل جدی دارد. لذا قول به کراهت که برگزیده فقیه معاصر ایه الله سیستانی می باشد از قوت بیشتری برخوردار بوده و دیدگاه مختار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Immigrant jurisprudence surrounded by fasting, full of water

نویسندگان [English]

  • mohammadreza kaykha 1
  • hamid moazzeni 2
1 un
2 un
چکیده [English]

Fasting is one of the Shari'a's obligations and the religion of religion, which denounces its obstacles and means of sacrifice. The dipping of a head of water by a fasting person is one of the topics in which the difference in opinion about whether it is or not is very much. The famous jurisprudents consider this act as a forbidden act and one of the ideas of fasting which will lead to qadr and atonement, but some other people would only like to respect this act, but they did not recognize it, and another group of jurisprudents even believed in its sanctity. They have not given up on the verdict. This descriptive-analytic study shows that the promise of the famous promise is controversial, and proving parity, righteousness and atonement for this operation is a serious reflection. Therefore, the promise of the aversion chosen by the contemporary jurisprudent, Ayatollah Sistani, is more powerful and has a promising vision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Sham"
  • "Shapes of Sum"
  • "Armash"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398
  • تاریخ دریافت: 12 خرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 28 دی 1398
  • تاریخ پذیرش: 29 دی 1398