الملخص

مطالب عمومی

10.22081/jrj.2020.69193

چکیده

الملخص

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

الملخص

چکیده [English]

الملخص

کلیدواژه‌ها [English]

  • الملخص
دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 19
مقالات علمی پژوهشی
شماره ویژه روش شناسی فقه و اصول(با حمایت میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
شهریور 1399
صفحه 293-300
  • تاریخ دریافت: 11 شهریور 1399
  • تاریخ پذیرش: 11 شهریور 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 شهریور 1399