منع فقهی بلندمرتبه سازی در بوته نقد

نوع مقاله : پژوهشی (داوری سریع)

نویسندگان

1 مشهد، خیابان امام رضا 41، پلاک 21.

2 دانش آموخته دکتری دانشگاه عدالت و پژوهشگر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی مشهد

10.22081/jrj.2020.57707.2061

چکیده

یکی از مسائلی که شهرهای امروز جهان، به ویژه شهرهای بزرگ با آن مواجه هستند، بلندمرتبه سازی است. تعریف بلندمرتبه سازی نسبی است و بستگی به شرایطی همچون شرایط اجتماعی، تصورات فرد از محیط و ارتفاع ساختمان‌های همجوار دارد و تا حد زیادی با توجه به عرف محل تعریف می‌شود. بلندمرتبه‌سازی به عنوان مجموعه‌ای از مزایا و معایب، موافقان و مخالفانی با ادله‌های مختلف و گاه متناظر پیدا کرده است. مرور این مزایا و معایب، دیدی جامع در بررسی فقهی این پدیده نیز فراهم می‌آورد. پرسش اصلی مطالعه حاضر این است که حکم اولی بلندمرتبه‌سازی در شهر اسلامی چیست؟ برای پاسخ به این مسئله سه دیدگاه به‌ویژه نظریه آیت‌الله محسن اراکی بررسی و نقد خواهد شد. از ادله فقهی از جمله قاعده لاضرار می‌توان به پنج ضابطه اساسی لزوم کاربری انسانی، تناسب ارتفاع ساختمان با سطح اماکن دینی، توجه به هویت دینی، عدم تخریب میراث فرهنگی و توجه به حق آرامش برای بلندمرتبه‌سازی اشاره نمود. با رعایت ضوابط فوق، بلندمرتبه‌سازی به‌لحاظ فقهی، مجاز و در صورت ارتقای کیفیت زندگی و حفظ حقوق شهروندی، رجحان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential prohibition high-rise building in Critique plant

نویسنده [English]

  • Ali Elahi Khorasani 2
2 Research Center for Civilizational Islam, Islamic Sciences and Culture Research Center
چکیده [English]

One of the issues facing today's world's cities, especially large cities, is high-rise building. The definition of high-rise building is relative and depends on conditions such as social conditions, one's Imaginations of the environment and the height of adjacent buildings, and is largely defined by the custom of the place. high-rise building as a set of advantages and disadvantages, proponents and opponents have come up with different and sometimes corresponding arguments. A review of these advantages and disadvantages provides a comprehensive view of the jurisprudential study of this phenomenon.The main question of the present study is what is the first sentence of high-rise construction in the Islamic city? To answer this question, three perspectives, especially Ayatollah Mohsen Araki's theory, will be reviewed and critiqued. From the jurisprudential arguments, Including the lazerar rule we can point to five basic criteria for high-rise building: The need for human use, Proportional level of quality with religious places, Pay attention to religious identity, Lack of destruction of cultural heritage, Pay attention to the right to relax, By observing the above criteria, high-rise construction is allowed and in case of improving the quality of life, it is preferable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • high-rise building
  • colonize of land
  • Vertical development
  • Cultural Heritage
  • lazerar

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 03 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 12 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 22 خرداد 1399