دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، اسفند 1396، صفحه 1-216 
تحلیل جرم سازمان‌یافته از دریچۀ فقه

صفحه 9-39

10.22034/jrj.2018.49340.1283

حمید سلیمانی؛ عباسعلی سلطانی؛ محمدتقی فخلعی


قاعده انگاری «لاقود لمن لا یقاد منه»

صفحه 65-90

10.22081/jrj.2018.65673

رزاق ادبی فیروزجاه؛ محمد محسنی دهکلانی؛ امان الله علیمرادی