دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 27، مقالات علمی پژوهشی، شهریور 1401، صفحه 1-242 
استصحاب کلی نوع چهارم و جلوه‌های فقهی و حقوقی آن

صفحه 7-38

10.22034/jrj.2020.58924.2160

اباذر افشار؛ محمد رسول آهنگران؛ مهدی موحدی نیا


تأثیرات متقابل فقه و اخلاق

صفحه 77-106

10.22034/jrj.2019.52466.1558

فاطمه قائدی بارده؛ عبدالله امیدی فرد؛ حمیده عبداللهی


قصد انشاء مجنون ادواری در زمان مشکوک (مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیه و فقه اهل‌سنت)

صفحه 163-193

10.22034/jrj.2020.56279.1932

اسد مهدیون هراب؛ سید مهدی نریمانی زمان آبادی؛ سید ابوالفضل موسویان


حکم خوردن جلبک: میان حلیّت و حرمت

صفحه 195-225

10.22034/jrj.2020.58860.2155

محمد جعفر صادق پور؛ سعید صفی شلمزاری؛ علی طاهری دهنوی


شماره‌های پیشین نشریه

مقالات علمی پژوهشی مقالات علمی پژوهشی
با مشارکت اولین همایش ملی الهیات شهر