دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 27، مقالات علمی پژوهشی، شهریور 1401، صفحه 1-242 
تأثیرات متقابل فقه و اخلاق

صفحه 77-106

10.22034/jrj.2019.52466.1558

فاطمه قائدی بارده؛ عبدالله امیدی فرد؛ حمیده عبداللهی


حکم خوردن جلبک: میان حلیّت و حرمت

صفحه 195-225

10.22034/jrj.2020.58860.2155

محمد جعفر صادق پور؛ سعید صفی شلمزاری؛ علی طاهری دهنوی


شماره‌های پیشین نشریه

مقالات علمی پژوهشی مقالات علمی پژوهشی
شماره ویژه کنگره یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم و نکوداشت آیت الله عبدالکریم حائری یزدی
مقالات علمی پژوهشی مقالات علمی پژوهشی
با مشارکت اولین همایش ملی الهیات شهر