تماس با ما

آدرس پستی: مشهد، چهارراه خسروی، خیابان آیت الله خزعلی، ساختمان دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، طبقه اول، مرکز تخصصی آخوند خراسانی؛ امور مجلات

کد پستی:9134683187

 ارتباط اولیه و بدون محدودیت زمانی با نشریه از طریق:

    پست الکترونیک: Jostar.feqhi@gmail.com

 تلفن تماس ضروری (ساعت تماس  7:30 تا 13): 32233350-051 داخلی: 

8629 (مرحله پذیرش و داوری مقاله) 8554 (مرحله تحریریه و انتشار مقاله)


CAPTCHA Image