فراخوان مرجعیت علمی قرآن در فقه و اجتهاد

فراخوان مرجعیت علمی قرآن در فقه و اجتهاد

فراخوان پذیرش، داوری و انتشار سریع مقالات با محوریت مرجعیت علمی قرآن در فقه و اجتهاد با مشارکت میز مرجعیت علمی قرآن و دبیرخانه همایش مرجعیت علمی قرآن وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه

برای اطلاع از شرایط شرکت و محورها و موضوعات فرخوان مقاله در لینک زیر:

http://maalem.ir/?p=16057