جنس وسیله ذبح

نوع مقاله : پژوهشی (داوری عادی)

نویسنده

طلبه درس خارج فقه واصول حوزه علمیه قم.

چکیده

اهمیّت استفاده از گوشت مذکّی(غذای حلال) برای مؤمنان و دغدغه ­ای که برای آن­ها نسبت به این موضوع با وجود وسیله­ های جدید ذبح پیدا شده و همچنین نیازی که به آن وسایل در جامعة گستردۀ امروزی وجود دارد، موجب شده امروزه یکی از مسایل مبتلابه احکام وسیلة ذبح باشد که یکی از احکام مرتبط با آن، جنس آن وسیله­ ها می­ باشد. برخی از محققان امروزی قایل ­اند: جنس وسیله ذبح موضوعیتی نداشته و با هر وسیله تیزی می­ توان حیوانات را ذبح نمود، درحالی­که این ادعا مخالف با اجماع منقولی­ست که آهنی بودن وسیلة ذبح را نزد امامیه از شروط تحقق تذکیه می­ داند. از این­ رو، در این مقاله، دلایل محققان مورد بررسی قرار گرفت که به نظر رسید این دلیل ­ها از اثبات ادعا و مخالفت با اجماع عاجزند، امّا آن چیزی که به ­عنوان یافتة این پژوهش می­ توان نام برد اینست: درست است بگوییم آهنی بودن وسیلة ذبح موضوعیّتی ندارد، امّا نمی­ توان با هر وسیله تیزی حیوان را ذبح کرد، بلکه باید آن وسیله از ادوات مخصوص قطع باشد؛ زیرا مراد از آهن در روایات ابزارهای مخصوص قطع می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Slaughter Device Material

نویسنده [English]

  • seyed.hossein rashidy
h qom
چکیده [English]

Due to the importance of using lawful meat (halal food) for believers and the concerns they feel on the issue that how the animal whose meat is being used is slaughtered have required the Islamic law give answers to these concerns. The inventions of new devices for slaughtering with respect to the growing demand of the societies to such devices has made the Islamic jurisprudence propose the respective rulers for them. The question in this regard is that what
is the slaughtering material device? Some scholars believe that the slaughtering material device does not matter and any sharp device is acceptable for slaughtering, while this claim fails to accord with the transmitted consensus which necessitates that the slaughtering device material must be a kind of metal given the condition of lawful meat slaughtering to be satisfied. Therefore, this paper has focused on the aforementioned researchers’ and scholars’ arguments which fail to prove this claim and are not able to oppose the consensus.
However, the findings of this research is that while the metal material device does not matter but any sharp material device cannot be used for slaughtering and slaughtering device should be of specific cutting materials, as the word metal- hadid- in the traditions of bāb relate to the specific devices of cutting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • slaughtering device
  • hadid
  • iron
  • sharpness of slaughtering device
  • special cutting device
            قرآن کریم.
1-        ابن­ قدامه، (بی­ تا). مغنی. بیروت: دارالکتب العربی.
2-       ابن­ منظور، محمد بن مکرم.(1388ق). لسان العرب. بیروت: انتشارات دار صادر و دار.
3-       احمد بن حنبل.(1421ق). مسند احمد. بیروت: موسسة الرسالة.
4-        اردبیلی، احمد بن محمد(1384ش). مجمع الفایدة والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان. قم: مؤسسه نشر اسلامی.
5-       ازهری، محمد بن احمد(2001م). تهذیب اللغة. بیروت: انتشارات دار احیاء التراث العربی.
6-       جواهری، حسن(1419ق). التذکیة الشرعیة و طرقها الحدیثه. فقه اهل­البیت(عربی). ش 9. صص175-198
7-       حر عاملی، محمد بن حسن(1429ق). وسایل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة (چاپ سوم). قم: مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث.
8-       حلی، حسن بن یوسف(1417ق). خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال. قم: موسسه نشر فقاهت.
9-       خمینی، سید روح الله(بی­تا).تحریر الوسیله. قم: موسسه نشر اسلامی.
10-     خویی، سیدابوالقاسم(1416ق). المسایل الشرعیة. بیروت: دارالزهراء.
11-     _____________(1413ق). معجم رجال الحدیث(چاپ چهارم). قم: موسسة الخویی الإسلامیة.
12-      ____________(1430ق). موسوعة الامام الخویی(چاپ چهارم). قم: موسسة الخویی الإسلامیة.
13-    زجاج، ابراهیم بن السری.(1988م). معانی القرآن و اعرابه. بیروت: عالم الکتب.
14-    سیستانی، سیدمحمدرضا.(1433ق). بحوث فقهیه حول الذبح بغیر الحدید و...(چاپ سوم). بیروت: دارالمورخ العربی.
15-    شبیری­زنجانی، موسی.(12 اسفندماه 1390ش). درس خارج فقه. سایت مدرسه فقاهت.
16-    طباطبایی، سید علی(1421ق). ریاض المسایل. قم: مؤسسه آل البیت: لإحیاء التراث.
17-    طوسی، محمد بن الحسن(1348ش). اختیار معرفة الرجال. مشهد: دانشکده الاهیات دانشگاه فردوسی مشهد.
18-    ______________(1417ق). العدة فی اصول الفقه. قم: محمدتقی علاقه بندیان.
19-    عابدینی، احمد(1380ش). ابزار سربریدن چارپایان، آهن یا...، کاوشی نو در فقه اسلامی، ش 29 و30. صص 337-384.
20-    عاملی، زین­الدین بن­علی(1425ق). مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام(چاپ سوم). قم: مؤسسه معارف اسلامی.
21-    علامه مجلسی(1403ق). بحارالانوار. قم: مؤسسه وفا.
22-    فراهیدی،خلیل(1409ق). العین(چاپ دوم). قم: دارالهجرة.
23-    کلینی، محمد بن یعقوب.(1387ش). الکافی.قم: دارالحدیث.
24-   مغنیة، محمد جواد.(1965م). فقه الامام جعفر الصادق 7. بیروت: دارالعلم للملایین.
25-   مفید، محمدبن نعمان.(1410ق). المقنعه(چاپ دوم). قم: موسسه نشر اسلامی.
26-   مکارم شیرازی، ناصر.(1373ش). ترجمه قرآن کریم(چاپ دوم). قم: دارالقرآن الکریم.
27-    نجاشی، احمد بن علی.(1427ق). رجال نجاشی.قم: مؤسسه نشر اسلامی.
28-    نجفی، محمد حسن.(1981م). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام.(چاپ هفتم). بیروت: دار احیاء التراث العربی.
29-    نراقی، احمد.(1429ق). مستند الشیعه فی احکام الشریعه . قم: مؤسسه آل البیت: لإحیاء التراث.
30-    هاشمی شاهرودی، سید محمود.(1374ش). ذبح با دستگاه­های پیشرفته و جدید. فقه اهل بیت (فارسی). ش1. صص110-43.