شماره‌های پیشین نشریه

مقالات علمی پژوهشی مقالات علمی پژوهشی
با مشارکت اولین همایش ملی الهیات شهر
آمار و ارقام نشریه
تعداد مقالات انتشار یافته 180
تعداد مقالات دریافتی 1,548
تعداد مشاهده مقاله 115,619
تعداد دانلود فایل مقاله 134,193
درصد پذیرش 13
متوسط زمان داوری تا ارجاع اولیه به بازنگری(روز) 53
تعداد پایگاه های نمایه شده 13

فراخوان مقاله دوفصلنامه علمی 
«روش شناسی علوم اسلامی»
(در حال اخذ رتبه علمی پژوهشی)

از طریق سامانه دوفصلنامه به آدرس:  http://ravesh.akhs.bou.ac.ir/

رایانامه مجله:        manahej.akhs@bou.ac.ir

شماره جاری: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 27، مقالات علمی پژوهشی، شهریور 1401، صفحه 1-242 

تأثیرات متقابل فقه و اخلاق

صفحه 77-106

10.22034/jrj.2019.52466.1558

فاطمه قائدی بارده؛ عبدالله امیدی فرد؛ حمیده عبداللهی


حکم خوردن جلبک: میان حلیّت و حرمت

صفحه 195-225

10.22034/jrj.2020.58860.2155

محمد جعفر صادق پور؛ سعید صفی شلمزاری؛ علی طاهری دهنوی


ابر واژگان

نشریات مرتبط