شماره‌های پیشین نشریه

مقالات علمی پژوهشی مقالات علمی پژوهشی
شماره ویژه کنگره یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم و نکوداشت آیت الله عبدالکریم حائری یزدی
مقالات علمی پژوهشی مقالات علمی پژوهشی
با مشارکت اولین همایش ملی الهیات شهر
آمار و ارقام نشریه
تعداد مقالات انتشار یافته 195
تعداد مقالات دریافتی 1,603
تعداد مشاهده مقاله 129,875
تعداد دانلود فایل مقاله 143,008
درصد پذیرش 13
متوسط زمان داوری تا ارجاع اولیه به بازنگری(روز) 48
تعداد پایگاه های نمایه شده 13

فراخوان مقاله دوفصلنامه علمی 
«روش شناسی علوم اسلامی»
(در حال اخذ رتبه علمی پژوهشی)

از طریق سامانه دوفصلنامه به آدرس:  http://ravesh.akhs.bou.ac.ir/

رایانامه مجله:        manahej.akhs@bou.ac.ir

شماره جاری: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، مقالات علمی پژوهشی، اسفند 1401، صفحه 1-1 

بهره وری جنسی از زوجه نابالغ از منظر فقه امامیه

صفحه 1-1

10.22034/jrj.2022.63657.2460

البرز محقق گرفمی؛ رضا حق پناه؛ سید علی دلبری


ابر واژگان

نشریات مرتبط