شماره‌های پیشین نشریه

آمار و ارقام نشریه
تعداد مقالات انتشار یافته 176
تعداد مقالات دریافتی 1,482
تعداد مشاهده مقاله 107,247
تعداد دانلود فایل مقاله 124,711
درصد پذیرش 13
متوسط زمان داوری تا ارجاع اولیه به بازنگری(روز) 53
تعداد پایگاه های نمایه شده 13

فراخوان مقاله دوفصلنامه علمی 
«روش شناسی علوم اسلامی»
(در حال اخذ رتبه علمی پژوهشی)

از طریق سامانه دوفصلنامه به آدرس:  http://manahej.akhs.bou.ac.ir

رایانامه مجله: manahej.akhs@bou.ac.ir

شماره جاری: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 26، مقالات علمی پژوهشی، خرداد 1401، صفحه 1-234 (با مشارکت اولین همایش ملی الهیات شهر) 

ابر واژگان

نشریات مرتبط