آمار و ارقام نشریه
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 158
تعداد نویسندگان 210
تعداد مشاهده مقاله 56,083
دریافت فایل مقاله 56,654
---------------------
مقالات ارسال شده 998
درصد عدم پذیرش 70
درصد پذیرش 12
زمان پذیرش (روز) 227
پایگاه های نمایه شده 11
تعداد داوران 114

اولویت‌های موضوعی پذیرش مقالات:

1. فلسفۀ فقه و اصول فقه: ساختار و روابط درونی اصول‌فقه، تعاملات و کارکردهای بیرونی اصول‌فقه.

2. فقه و اصول‌فقه مقارن: بازشناسی و نقد فقه سلفیه، قواعد فقهی مقارن.

3. فقه فرهنگ و تمدن: فقه شهر و شهرنشینی، فقه ارتباطات فرهنگی.

هزینه انتشار مقاله

مطابق مصوبه مورخ 1398/09/16هیئت تحریریه نشریه، از تاریخ «1398/10/01» هزینه انتشار مقاله در نشریه «جستارهای فقهی و اصولی» به شرح ذیل می باشد:

هزینه داوری:

-پرداخت مبلغ: 1.000.000 ریال برای داوری مقالاتی که حداقل یکی از نویسندگان آن، هویت حوزوی خود را درج کرده باشند (دانش پژوه/ دانش آموخته/ مدرّس حوزه علمیه...) به ضمیمه ارسال کد پرونده حوزه.
- پرداخت مبلغ:  2.000.000ریال  برای داوری سایر مقالات (نویسندگان غیرحوزوی).
- پرداخت مبلغ: 4.000.000 ریال برای ارزیابی سریع کلیه مقالات (بازه یک ماهه).

هزینه تأیید نهایی و انتشار:

- پرداخت مبلغ:  1.000.000 ریال  برای تأیید نهایی و انتشار مقاله

- از تاریخ 1398/12/01 از دریافت مقاله بدون چکیده استاندارد انگلیسی معذوریم.

 واریز هزینه ها به شماره کارت بانک ملی

 0243   5000   9977  6037  به نام درآمدهای دفتر تبلیغات اسلامی

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1398، صفحه 1-190 

3. امکان سنجی فقهی ـ اصولی تبعیض در حجیّت خبر

صفحه 29-52

سید مصطفی فرع شیرازی؛ منصوره بکایی؛ محمد تقی فخلعی


6. بررسی حکم نگاه زن به مرد در خواستگاری

صفحه 105-124

سید ابوالفضل موسویان؛ علی اصغر حدیدی


7. بررسی دیدگاه نوین آیت الله خویی در ضمان نسبی خمس

صفحه 125-140

سید محمدوحید طبسی حائری؛ محمدرضا کاظمی گلوردی


8. امکان سنجی تطبیق روایات ناظر به استهلاک بر مواد افزودنی حرام

صفحه 141-162

سید محمود طباطبایی؛ ایوب اکرمی؛ محمد جواد عنایتی راد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه جانشین سردبیر مدیر تحریریه کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2476-7565
شاپا الکترونیکی
2538-3361

بانک ها و نمایه نامه ها

نشریات مرتبط