آمار و ارقام نشریه
تعداد مقالات انتشار یافته 168
تعداد مقالات دریافتی 1,369
تعداد مشاهده مقاله 96,294
تعداد دانلود فایل مقاله 102,210
درصد پذیرش 12
متوسط زمان داوری تا ارجاع اولیه به بازنگری(روز) 52
تعداد پایگاه های نمایه شده 14

مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1400: از طریق لینک زیر:

http://urbantheology2021.um.ac.ir/fa/news.php?rid=47

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 25، زمستان 1400، صفحه 1-250 

3. بازکاوی حدیث رفع

صفحه 1-1

10.22034/jrj.2021.58226.2100

حسن قنبری شیخ شبانی؛ محمدتقی قنبری شیخ شبانی


4. فلسفه فقه سیاسی

صفحه 1-1

10.22034/jrj.2020.56007.1889

سید سجاد ایزدهی؛ صدیقه صدیق تقی زاده


5. ساختار فقه تمدّنی

صفحه 1-1

10.22034/jrj.2020.55629.1841

عبدالحمید واسطی؛ محمدحسن علی آبادی


ابر واژگان

نشریات مرتبط