راهنمای نویسندگان

ضوابط ارسال مقالات علمی­ پژوهشی

ضوابط محتوا:

 1. مقاله باید نتیجة تحقیقات نوآمد نویسنده، و برخوردار از محتوا و یافته‌های غنی علمی در یکی از انواع زیر باشد:

          الف) نظریة جدید؛ ب) تقریر و تبیین جدید از یک نظریه؛ ج) اثبات و استدلال جدید برای یک نظریه؛ د) ارزیابی و نقد جدید از یک نظریه؛ ﻫ) مقایسه دو یا چند نظریه؛ و) کاربرد و تطبیقات جدید برای یک نظریه.

 1. مقاله، فقط برای یک شماره آماده شود و دنباله‌دار نباشد.
 2. مقاله، پیشتر یا همزمان به مجله‌های دیگر ارایه نشده باشد و نویسنده به نشر آن‌ در جای دیگر متعهد نباشد.
 3. مسؤولیّت مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده است.چنانچه مقاله‌ای چند نویسنده داشته باشد و نویسنده مسئول مشخص نشده باشد، ارائه مقاله و تمام مکاتبات و مسئولیت مقاله با نویسنده اول است. درج نشانی الکترونیک در پایین صفحه اصلی مقاله، فقط به نویسنده اول اختصاص دارد.

ضوابط نشر:

 1. نویسندۀ مسئول لازم است مقالة خود را از طریق پایگاه اینترنتی مجله به نشانی:jostar-fiqh.maalem.ir ارسال نماید و اطلاعات ضروری (*) را تکمیل نماید.
 2. حق قبول، ردّ و ویرایش مقاله‌ برای مجله محفوظ است.هر مقاله ارسالی به مجله،به صورت ناشناس توسط دو داور متخصص، داوری همتراز (peer review) می‌شود و در صورت اختلاف نظر داوران، توسط داور سوم ارزیابی می‌شود.تأیید نهایی مقاله برای چاپ در فصلنامه، پس از نظر داوران با هیئت تحریریه است.
 3. ترتیب مقالات هر شماره، بر اساس اقتضائات مورد نظر فصلنامه صورت می‌گیرد.
 4. پس از چاپ مقاله، یک نسخه از مجله به نویسنده/‌ها اهدا می‌گردد.

ضوابط نگارش:

 1. رعایت دستور خط زبان فارسی مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، الزامی است.
 2. حجم مقاله حداکثر7500 کلمه (حدود 25 صفحه) باشد.
 3. مقاله روی کاغذ A4 با نرم‌افزار Word فرمتDoc و متن با قلم IRzar 13 و Times New Roman(برای انگلیسی)،  چکیده، پاورقی و منابع با همان نوع قلم‌ها در اندازه 11 حروفچینی شود. همچنین صفحه‌آرایی دارای حاشیه بالا 5cm و پایین 3cm، چپ و راست 2/5cm و میان سطور 1cm باشد.
 4. فایل مقاله بدون ذکر نام و مشخصات نویسنده یا نویسندگان باشد. (مشخصات نویسندگان در فایل جداگانه بارگزاری می شود)
 5. هر مقاله باید به ترتیب شامل بخش‌های اصلی زیر باشد:

-     عنوان: به طور فشرده وگویا، مسئلة تحقیق را مشخص ‌کند.

-     چکیده: حداکثر در 300 کلمه به‌طور مشخص به موضوع، هدف، روش و نتیجة تحقیق بپردازد و فاقد جزئیات، جدول، شکل یا فرمول باشد.

-     کلیدواژه: بین 3 تا 7 کلیدواژه و ترجیحاً بر اساس اصطلاحنامه علوم اسلامی (به نشانی: thesaurus.islamicdoc.org) باشد. و همچنین ارائه چکیده انگلیسی الزامی است.

-     مقدمه: به ترتیب شاملِ:

 • بیان کلیات موضوع،
 • خلاصه‌ای از تاریخچه موضوع وکارهای انجام شده و ویژگی‌های هر یک (پیشینه پژوهش)
 • بیان فعالیت متمایز مقاله برای گشودن گره‌ها و حرکت به سمت یافته‌های نوین (نوآوری اثر حاضر در مقایسه با سایر آثار مشابه)

-     متن اصلی:مشتمل بر مطالب اصلی یعنی: تعریف مفاهیم مورد نیاز، طرح مسئله، استدلالات و نقدها، به صورت مرتبط و دنباله‌وار.

-     نتیجه‌‌گیری: یافته‌های نهایی تحقیق و کاربردهای آن،و احیاناً طرح نکات مبهم و پیشنهاد گسترش تحقیق به زمینه‌های دیگر.

-     منابع:فهرست کامل منابع مورد ارجاع در متن اصلی، به ترتیب حروف الفبا (ابتدا منابع فارسی و عربی، سپس انگلیسی).

 1. منابع در انتهای مقاله، به شیوه زیر (بسته به نوع منبع) درج شود:

-     کتاب: نام خانوادگی/لقب، نام، (سال انتشار)، عنوان کامل اثر شامل عنوان اصلی و فرعی(مورب)، نام مترجم یا مصحح، نوبت چاپ(برای موارد غیر چاپ اول)، محل نشر: نام ناشر.

-     مقاله: نام خانوادگی، نام، «عنوان اصلی و فرعی مقاله»، نام مجله(مورب)، سال نشر، جلد/ دوره/ سال، شمارۀ مجله، شمارۀ صفحات مقاله در مجله.

-     پایان‌نامه: نام خانوادگی، نام، (سال انتشار)، عنوان پایان‌نامه (مورب)، نام دانشگاه یا سایت اینترنتی که پایان‌نامه یادشده در آن قابل دسترسی است.

-     سایت اینترنتی: نام خانوادگی، نام، (روز/ماه/سال انتشار و یا روزآمدن شدن)، «عنوان مطلب» (مورب)، آدرس سایت به صورت کامل.

-     همایش و کنفرانس‌ها: نام خانوادگی، نام، (سال انتشار)، «عنوان مقاله» (مورب)، عنوان کتاب مجموعه مقالات، محل نشر: نام ناشر.

ضوابط ارجاع دهی:

 1. ارجاعات استنادی مطالب به منابع، درون متنی و در پرانتز، به ترتیب شامل: نام مؤلف‌، سال انتشار، جلد/ صفحه آورده شود؛ مانند: (مطهری، 1388، 40/2). در صورت استناددهی، به دو یا چند اثر با تاریخ نشر یکسان از یک نویسنده، نام خلاصة اثر نیز آورده شود. ارجاعات انگلیسی به ترتیب شامل: شهرت مؤلف، اول نام لاتین مؤلف، سال نشر، صفحه
 2. ارجاعات توضیحی (مانند صورت لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و مانند آن) در پانویس هر صفحه آورده شود و منابع مستند آنها نیز، مثل متن مقاله روش درون‌متنی درج شود.
 3. در صورت تکرار ارجاع، باید مثل بار اول بیان شود و از کاربرد کلمات همان و پیشین خودداری گردد.