درباره نشریه

 

 عنوان نشریه

جستارهای فقهی و اصولی

 صاحب امتیاز

 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی

 زبان نشریه

 فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، منابع و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

 نظم انتشار

 فصلنامه

  شاپای الکترونیکی

  شاپای چاپی

 2538-3361

2476-7565

 کشور – شهر محل انتشار مجله

 ایران - مشهد

 سال آغاز انتشار مجله

 1394

 وضعیت دسترسی آزاد به مجله

با توجه به اینکه تمامی مقالات این فصلنامه به صورت آزاد قابل استفاده هستند استفاده از محتویات مقالات با رعایت ضوابط Creative Commons و ذکر منبع به این فصلنامه مجاز می‌باشد.

CC- BY-NC

 

Creative Commons License

 

 قالب مقالات

 PDF  

 الگوی استناددهی

 APA
 مشابهت یابی و بررسی سرقت علمی

در صورتی که مقاله در سامانه همانندجو بیش از  10 درصد مشابهت داشته باشد از فرایند داوری خارج خواهد شد.

نرم افزار مشابهت یابی: سمیم نور

 نوع داوری

دوسو ناشناس

           رتبه علمی             (کمیسیون نشریات حوزوی)

 علمی - پژوهشی

(تمدید در تاریخ 1398/01/28 مطابق مصوبه 337 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی به نشریات حوزوی)

 

نرخنامۀ فصلنامۀ جستارهای فقهی و اصولی

واریز هزینه ها به شماره کارت بانک ملی

 0243  - 5000  - 9977 - 6037  به نام درآمدهای دفتر تبلیغات اسلامی

پژوهشگران محترم قبل از ارسال مقاله، حتما بخش های «اهداف و چشم اندازها (اولویت های موضوعی)»، «درباره نشریه» و «راهنمای نویسندگان» را مطالعه فرمایند.

طبق مصوبه تحریریه در تاریخ 4 دیماه 1399

نرخنامۀ فصلنامۀ جستارهای فقهی و اصولی

مرحله‌ها 

خدمات هر مرحله 

هزینۀ هر مرحله

دریافت مقاله

ارزیابی اولیه، داوری

6.000.000 ریال (جهت داوری سریع = یک ماهه)
3.000.000 ریال (جهت داوری عادی = چهار ماهه)

انتشار و پذیرش مقاله

ویرایش، ترجمه چکیده به عربی و انگلیسی، ترجمه منابع به انگلیسی، صفحه آرایی، نمایه سازی

6.000.000 ریال

 تذکر1: جهت تسهیل در پذیرش مقالات و استاندارد‌سازی نشر آنها، تمامی نویسندگان مقالات از ترجمه چکیده به عربی و انگلیسی و ترجمه منابع به انگلیسی معاف هستند و فصلنامه این خدمات را خود بر عهده می‌گیرد.

 تذکر2: با توجه به پشتیبانی نهادهای حوزوی از فصلنامه، مقالات حوزویان از 50% تخفیف در پرداخت اولیه، برخوردار هستند (مشروط به درج عناوین تدریسی و تحصیلی حوزوی برای تمام یا اکثر نویسندگان یک مقاله).

         * صدور گواهی پذیرش صرفاً پس از تایید مقالات در تحریریه و واریز وجه صورت می گیرد.