درباره نشریه

 

 عنوان نشریه

جستارهای فقهی و اصولی

 صاحب امتیاز

 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی

 زبان نشریه

 فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، منابع و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

 نظم انتشار

 فصلنامه

      شاپای الکترونیکی

      شاپای چاپی

 2538-3361

2476-7565

 کشور – شهر محل انتشار مجله

 ایران - مشهد

 سال آغاز انتشار مجله

 1394

 وضعیت دسترسی آزاد به مجله

  دسترسی به همه مقالات این نشریه آزاد و رایگان است.

 هزینه داوری

طبق جدول نرخنامه پایین 

واریز هزینه ها به شماره کارت بانک ملی

 

 0243  - 5000  - 9977 - 6037  به نام درآمدهای دفتر تبلیغات اسلامی

 

 

 

 قالب مقالات

 PDF

الگوی استناددهی

 APA
حداکثر درصد مشابهت مورد قبول

در صورتی که مقاله در سامانه همانندجو بیش از  10 درصد مشابهت داشته باشد از فرایند داوری خارج خواهد شد.

نوع داوری

دوسو ناشناس

  رتبه علمی(کمیسیون نشریات حوزوی)

 علمی - پژوهشی

(تمدید در تاریخ 1398/01/28 مطابق مصوبه 337 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی به نشریات حوزوی)

 

نرخنامۀ فصلنامۀ جستارهای فقهی و اصولی

مرحله‌ها 

خدمات هر مرحله 

هزینۀ هر مرحله

دریافت مقاله

ارزیابی اولیه، داوری

6.000.000 ریال (جهت داوری سریع = یک ماهه)
3.000.000 ریال (جهت داوری عادی = چهار ماهه)

پذیرش مقاله

ویرایش، ترجمه چکیده به عربی و انگلیسی، ترجمه منابع به انگلیسی، انتشار، نمایه و توزیع

3.000.000 ریال

 تذکر1: جهت تسهیل در پذیرش مقالات و استاندارد‌سازی نشر آنها، تمامی نویسندگان مقالات از ترجمه چکیده به عربی و انگلیسی و ترجمه منابع به انگلیسی معاف هستند و فصلنامه این خدمات را خود بر عهده می‌گیرد.

 تذکر2: با توجه به پشتیبانی نهادهای حوزوی از فصلنامه، مقالات حوزویان از 50% تخفیف در تمامی مراحل پرداخت، برخوردار هستند (مشروط به درج عناوین تدریسی و تحصیلی حوزوی برای تمام یا اکثر نویسندگان یک مقاله).

 * صدور گواهی پذیرش صرفاً پس از تایید مقالات در تحریریه و واریز وجه صورت می گیرد.