تمدید رتبه علمی پژوهشی فصلنامه از سوی شورای اعطای مجوز به نشریات حوزوی

تمدید رتبه علمی پژوهشی فصلنامه از سوی شورای اعطای مجوز به نشریات حوزوی

با تمدید رتبه فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از سوی شورای اعطای مجوزها و امتیازات علمی شورای عالی حوزه های علمیه مجوز این نشریه تا سال 1400 اعتبار یافت.