نویسنده = محمد محسنی دهکلانی
قاعده انگاری «لاقود لمن لا یقاد منه»

دوره 3، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 65-90

10.22081/jrj.2018.65673

رزاق ادبی فیروزجاه؛ محمد محسنی دهکلانی؛ امان الله علیمرادی


درنگی فقهی در مادۀ ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 119-154

10.22081/jrj.2017.64527

صالح منتظری؛ محمد محسنی دهکلانی؛ علی اکبر ایزدی فرد