نویسنده = سیداحمدعلی هاشمی
تعداد مقالات: 1
1. نقش اذن در صحت یا بطلان نکاح در فقه و حقوق

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 97-116

10.22081/jrj.2016.22702

سیداحمدعلی هاشمی