نویسنده = امان الله علیمرادی
قاعده انگاری «لاقود لمن لا یقاد منه»

دوره 3، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 65-90

10.22081/jrj.2018.65673

رزاق ادبی فیروزجاه؛ محمد محسنی دهکلانی؛ امان الله علیمرادی