عیب تراضی

نوع مقاله: پژوهشی (داوری عادی)

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

10.22081/jrj.2020.52618.1572

چکیده

یکی از شرایط انعقاد قراردادها در فقه امامیه و حقوق ایران مانند سایر نظام‌های حقوقی، لزوم تطابق ایجاب و قبول است. عدم مطابقت این دو انشا، درخصوص موضوع یا شرایط اصلی هر قرارداد، از موجبات بطلان محسوب می‌گردد. هرچند مهم‌ترین و بلکه تنها عامل عدم تطابق ایجاب و قبول، مسأله اشتباه می‌باشد و به‌رغم اهمیت هر دو موضوع، یعنی «تطابق ایجاب و قبول» و «اشتباه»، در فقه معاملات و قواعد عمومی قراردادها، لیکن تاکنون بحث مستقل، جدی و دامنه‌داری درخصوص ارتباط این دو با هم نه در فقه و نه در حقوق منعقد نگشته است. این پژوهش با تکیه بر تبیین دقیق این دو موضوع مهم و کنکاش جدی و عمیق در زوایای حقوقی مختلف آن‌ها و با هدف ارائه تبیینی نوین از این مفاهیم، تأکید دارد که اشتباه، نه فقط یکی از مهم‌ترین عیوب اراده (اعم از عیب مانع قصد و عیب مانع کمال رضا) است، بلکه تنها عیب تراضی و عدم تطابق ایجاب و قبول در حقوق ایران است. این تبیین متفاوت و نوین از اشتباه به‌عنوان عیب تراضی، دارای دستاوردهای بسیار متعددی است، که از جمله می‌توان به این موارد اشاره جست: 1- نظام دادن به نظریه اشتباه و توسیع دامنه آن، 2- قاعده‌مند کردن احکام لزوم تطابق ایجاب و قبول، 3- یافتن مبنایی جدید برای توجیه و تعلیل بسیاری از تفاوت‌های موجود میان سه نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگستان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vice of Agreement (Incompatibility between Offer and acceptance)

نویسنده [English]

  • rohoallah akhoundi
d
چکیده [English]

Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of ag Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agrement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement Vice of agreement

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coincidence between Offer and Acceptance
  • Vice of Agreement
  • Vice of Will
  • Mistake
  • Void
  • option

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 27 آبان 1397
  • تاریخ بازنگری: 21 فروردین 1399
  • تاریخ پذیرش: 23 فروردین 1399