الملخص

شناسنامه علمی شماره

10.22020/jrj.2020.53579.3652

چکیده

الملخص

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

الملخص

چکیده [English]

الملخص

کلیدواژه‌ها [English]

  • الملخص
دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 26
مقالات علمی پژوهشی
با مشارکت اولین همایش ملی الهیات شهر
خرداد 1401
صفحه 221-230
  • تاریخ دریافت: 22 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 22 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 22 اردیبهشت 1401