رویکردهای انتصاب و انتخاب در انطباق با تقنین کیفری ایران

نوع مقاله : پژوهشی (داوری عادی)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه حکیم سبزواری

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه تهران

10.22034/jrj.2022.61611.2320

چکیده

حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصل پنجم قانون اساسی مبتنی بر نظریه ولایت‌فقیه است. در فقه سیاسی شیعه در مقام تعلیل بر مشروعیت ولایت‌فقیه دو رویکرد و اندیشه متفاوت به نام انتخاب و انتصاب وجود دارد که تشکیل قدرت بر اساس هر یک، فرایند مختص به خود را دارد. بی‌تردید اندیشه سیاسی حاکم و چرایی آن، بر سایر نهادهای حکومتی اثرگذار خواهد بود. در این تحقیق ابتدا به توصیف فرایند تشکیل قدرت بر اساس دو نظریه انتخاب و انتصاب پرداخته‌ خواهد شد و سپس به واکاوی آثار و تبعات هر یک از دو نظریه در موضوع تقنین و جرم-انگاری پرداخته شد. در پایان با استفاده از روش توصیفی و تطبیقی این نتیجه حاصل شد که در امر تقنین کیفری در نظام کیفری ایران، انطباق و همسویی با نظریه انتخاب وجود دارد ولی در خصوص انطباق آن با نظریه انتصاب، نه‌تنها همسویی دیده نمی‌شود بلکه می‌توان گفت مخالفت قطعی وجود دارد و نمی‌توان نظام کیفری موجود را مولود نظریه انتصاب دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The function of political ideas of appointment and selection in criminal legislation according to Iranian criminal law

نویسندگان [English]

 • MAHDI NARESTANI 1
 • Mohsen Borhani 2
1 Assistant Professor Hakim Sabzevari University
2 Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

the

کلیدواژه‌ها [English]

 • Punishment
 • Election
 • Appointment
 • Criminal System
 • Criminalization

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1401
 • تاریخ دریافت: 26 مرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 11 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 12 دی 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 11 مهر 1401