برگزاری سومین جلسه تحریریه فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی

برگزاری سومین جلسه تحریریه فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی

سومین جلسه تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی روز پنج شنبه 31 فروردین ماه 1396 در سالن جلسات هتل ولایت مشهد برگزار گردید.

  در این جلسه که با حضور اعضا محترم تحریریه فصلنامه، حجج اسلام الهی خراسانی، علیدوست، ضیایی فر و دکتر حائری و سردبیر محترم جناب آقای دکتر ناصری مقدم ، دبیر تحریریه آقای اختراعی طوسی و مدیر اجرایی دکتر هادی مصباح برگزار شد. در این جلسه سیاستهای کلی نشریه مورد بررسی قرار گرفت و در برخی موارد سیاست ها و خطوط کلی مورد بازنگری قرار گرفت. همچنین 6 مقاله آماده انتشار برای شماره پاییز(چهارم) مورد بررسی دقیق تحریریه قرار گرفت و به تایید رسید. همچنین در قالب پیشنهادی نسبت به همکاری فصلنامه با همایش های معتبر فقهی ملی نسبت به داوری مقالات و انتشار آن در شماره ویژه ای مطرح گردید.

گفتنی جلسه آینده تحریریه در اوایل خرداد ماه در قم برگزار خواهد شد.